DE EPB-NORM

DE EPB-NORM


Wat houdt de EPB-norm in?

Als we voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare planeet willen, dan moeten we verstandig bouwen. Daarom legt de overheid de EPB-norm (Energieprestatie en Binnenklimaat) op voor nieuwbouw en renovatie*. Deze norm stelt eisen op het vlak van thermische isolatie (k-peil), energieprestatie (E-peil) en binnenklimaat.

Het E-peil hangt af van:

  • BOUWTECHNISCHE KENMERKEN: thermische isolatie, luchtdichtheid, de compactheid, oriëntatie en bezonning van de woning
  • INSTALLATIES: verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting

Het verplichte E-peil wordt stapsgewijs aangescherpt: E40 in 2018 en E35 in 2020. Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens aan de BEN-norm (bijna- energieneutraal) E30 voldoen. Bij E0 is je woning energieneutraal, m.a.w. je voorziet evenveel in eigen energie als de energie die je verbruikt.

De EPB-norm verplicht de nieuwbouwer een minimumaandeel energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Bijvoorbeeld een warmtepomp die minstens 85% van de bruto-energiebehoefte voor verwarming dekt. Meer informatie: www.energiesparen.be

* Enkel indien de renovatie werken aan de buitenschil van het gebouw omvat.

Kan ik de EPB-norm halen zonder zonnepanelen?

Wil je met een condenserende gas- of mazoutketel de vereiste EPB-norm halen, dan ben je genoodzaakt om in zonnepanelen te investeren. Ook de meeste warmtepompen halen de norm niet zonder hulp van de zon. Thermasage lucht-waterwarmtepompen daarentegen zijn erkend als verwarmingssysteem o.b.v. 100% hernieuwbare energie in de EPB-berekening. D.w.z. dat je met een goede isolatie en een Thermastage warmtepomp zonder steunverwarming of zonnepanelen, in de meeste gevallen(1) de vereiste EPB-norm voor nieuwbouwwoningen behaalt.

Bovendien beantwoorden onze warmtepompen over de hele lijn aan de vereiste SPF 4 norm(2) omdat ze probleemloos het verplichte minimum aandeel hernieuwbare energie invullen. Je hoeft vandaag dus niet te investeren in PV-panelen. Je kan dat uiteraard wel in de toekomst doen om zo de stap te zetten naar een (bijna) energieneutrale woning. Op die manier spreid je je bouwbudget.

  1. Het E-peil is ook afhankelijk van de thermische isolatie, de luchtdichtheid, het totale raamoppervlak en de zonoriëntatie van de woning.
  2. Seasonal Performance Factor is de verhouding tussen de opgenomen energie en de nuttig geleverde warmte over het ganse stookseizoen. Een Thermastage warmtepomp die 35°C water levert bij -10°C buitentemperatuur, haalt een SPF van 4.
Contact met een General-installateur Laat hier je contactgegevens achter