Disclaimer

Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaar je je automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbind je je ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

Thercon nv
Langlaarsteenweg 166
2630 Aartselaar
België
Tel.: +32 (0)3 451 24 24
E: info@thercon.be
Ondernemingsnummer: BE 0448.595.405

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen, krijg je hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken YouTube, Flickr,... als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, onbewust, je intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die je erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van je persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

Productie promoartikelen

De productie van gepersonaliseerd promomateriaal gaat pas van start na schriftelijke goedkeuring van de klant. Nadien kan er geen betwisting meer bestaan over het geleverde artikel.

Betaling promoartikelen

Tenzij de promoartikelen de vermelding GRATIS hebben, zijn ze betalend en gelden de algemene betalings- en levervoorwaarden van Thercon. Alvorens de productie te starten, wordt de klant geïnformeerd over de totaalprijs.

Levering en transport promoartikelen

De bestelling wordt steeds zo spoedig mogelijk geleverd. Voor gepersonaliseerd promomateriaal wordt de klant gecontacteerd om de geschatte levertermijn te bespreken. Voor gratis promotiemateriaal worden geen transportkosten aangerekend. Indien mogelijk wordt de promobestelling samen met een productbestelling verstuurd om de logistieke verwerking en de transportkosten te beperken.

Een promoartikel omruilen of teruggeven

Indien de klant een promoartikel zou willen retourneren, dient dit artikel in nieuwe staat te zijn.

Garantie promoartikelen

Thercon neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke producten, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

Contact met een General-installateur Laat hier je contactgegevens achter