Waarom is een General warmtepomp de slimste verwarming voor nieuwbouwwoningen?

Waarom is een General warmtepomp de slimste verwarming voor nieuwbouwwoningen?

Beter energierendement

Bij een laag-temperatuur afgifte zoals vloerverwarming haalt een Waterstage warmtepomp een SPF(1) van 4 of meer en dat levert een hoger energierendement dan de zuinigste gas- en mazoutketels. Het absolute energieverbruik van een General warmtepomp is zelfs tijdens koude winters beter dan de zuinigste gas- en mazoutcondensatieketels. Vergelijk zelf op www.liveheatpump.be.
Voor 600 à 700 euro per jaar(2) kan je een gemiddelde nieuwe woning verwarmen. Dat is vergelijkbaar met de zuinigste gas- en mazoutketels. Met dit verschil: met een warmtepomp ben je niet fossiel, wel ‘ecofiel’.

  1. Seizoenprestatiefactor
  2. Gratis elektriciteit uit zonnepanelen niet meegerekend

Gunstiger e-peil

Als je kiest voor een condenserende gas- of mazoutketel, dan ben je verplicht om te investeren in voldoende zonnepanelen om te voldoen aan de eisen van hernieuwbare energie. Met een General lucht-waterwarmtepomp en vloerverwarming komt E30 en zelfs E20 binnen handbereik*. Daardoor heb je, afhankelijk van je regio en het moment van de uitvoering, recht op subsidies en fiscale aftrek.

> Meer info op www.energiesparen.be
> E40 zonder zonnepanelen: lees meer

* Mits goede isolatie/ventilatie en laagtemperatuurafgiftesysteem

Echt groen

Met een condensatieketel en je dak vol pv-panelen geraak je ook aan een laag E-peil, maar hoe milieubewust ben je dan echt? Een gasketel produceert maar liefst 202g CO2 per kW. Zelfs een zonnepaneel creëert 50g CO2 per kW elektriciteit. Met een General warmtepomp verminder je de CO2-uitstoot met 1.200 à 1.900 kg per jaar. Kies dus voor groene stroom* en een duurzame warmtepomp, en investeer enkel in pv-panelen om ‘zuinig benutte’ elektriciteit uit de zon te halen.

* Steeds meer energieleveranciers leveren 100% schone elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, water en biomassa.

Overheidssteun

Laat je een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler plaatsen, dan kan je genieten van subsidies en fiscale aftrek. Met een Waterstage warmtepomp en vloerverwarming komt E30 en zelfs E20 binnen handbereik. Hiervoor word je in Vlaanderen beloond door de overheid, afhankelijk van je regio en het moment van de uitvoering.Meer info vind je op de volgende websites:

Vlaanderen: www.energiesparen.be en www.premiezoeker.be
Wallonië: www.EF4.be
Brussel: www.leefmilieubrussel.be

Weinig onderhoud

Een General warmtepomp gaat minstens even lang mee als een mazout- of gasketel. Een eenvoudig jaarlijks onderhoud volstaat voor jarenlang klimaatcomfort.

> Lees meer over de eco-logica van duurzaam verwarmen

Contact met een General-installateur Laat hier je contactgegevens achter